JUDr.Felix Bureš - KOREKTA, komerčnoprávna kancelária